دفتر امور شهري و شوراها
img1
حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع)
img1
برم فیروز شهرستان سپیدان
img1
تفرجگاه چله گاه شهر اردکان
img1
img1
خبر
rss
سومین کارگاه آموزشی تخصصی شهرداران استان به میزبانی شهرداری استهبان برگزارگردید
سومين كارگاه تخصصي شهرداران شرق استان باحضورمديركل امورشهري وشووراهاي استانداري،فرمانداراستهبان و شهرداران اين منطقه ازاستان به ميزباني شهرداري استهبان  برگزارگرديد. درابتداي اين كارگاه تخصصي فرماندار،رئيس شوراي اسلامي وشهرداراستهبان گزارشي ازوضعيت حوزه تحت مسئوليت خود ارائه نمودند. سپس مهندس لقماني مديركل امورشهري وشوراهاي استانداري طي سخناني
1397/05/23 07:08
  
اخبار دفتر
rss
دوره آموزشی آتش نشانی شهرداری های استان درشیراز برگزار گردید
لقماني مديركل امورشهري وشوراهاي استانداري فارس ضمن بازديدازدوره آموزشي تهويه وتخليه وآبرساني در آتش نشاني كه باهماهنگي واحدآموزش اداره كل امور شهري وشوراهاي استانداري فارس وهمكاري مركز مديريت بحران شهرداري شيراز درفروردين ماه سالجاري برگزار گرديداظهارداشت:بحمداله وضعيت آموزشي كاركنان شهرداريهاي استان دربخش هاي مختلف درحد قابل قبولي هست وبابرنامه ر
1397/02/30 11:05
سرپرست شهرداری مرودشت منصوب گردید.وآغاز بکار کرد
طي حكمي ازسوي اسماعيل تبادار،استاندار فارس ،حسن مهرابي بعنوان سرپرست شهرداري مرودشت منصوب وآغاز بكاركرد. دراين مراسم كه باحضور لقماني مديركل امورشهري وشوراهاي استانداري ،فرماندارمرودشت ،معونين شهرداري وكاركنان شهرداري مرودشت برگزار گرديدحسن مهرابي بعنوان سرپرست اين شهرداري منصوب وحكم انتصاب ايشان به وي تحويل شد. لقماني مديركل امور شهري وشوراها
1397/03/09 15:05
جلسه امور کتابخانه های استان برگزار گردید
لقماني مديركل امور شهري وشوراهاي استانداري فارس درحاشيه برگزاري جلسه امور كتابخانه هاي استان اظهارداشت: بانوجه به اهميت پيگيري امور فرهنگي وارتقاء سطح معلومات مردم دراستان وهم چنين تشويق مردم به كتابخواني مقررشد بانظارت اداره كل امور شهري وشوراهاي استانداري ،شهرداريهائي  كه درشهرهاي خود كتابخانه عمومي ندارد با پيش بيني بودجه لازم وهم چنين تشويق
1397/03/29 13:06
بازدید مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری از سایتهای پسماند شهرستان مرودشت
مهندس لقمانی مدیرکل امورشهری وشوراهای استانداری ازسایت های پسماند مستقر درشهرستان مرودشت بازدیدنمود. دراین بازدیدکه مهرابی سرپرست شهرداری مرودشت نیز حضور داشت ,لقمانی ضمن بازدید ازمراحل مختلف بازیافت دراین سایت ها گفت: باتوجه به ارزش افزوده ای که امروزه ازبازیافت پسماند دردنیا بدست می آید وازآن بعنوان طلای سیاه تعبیر میگردد کشورهائی دراین حو
1397/03/30 13:06
  
شهرداری ها
سامانه ماموریت و مرخصی شهرداران