تماس با دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس:
آدرس: شیراز - میدان امام حسین (ع) - ساختمان شماره یک استانداری فارس -  طبقه چهارم -  اداره کل امور شهری و شوراها
شماره تلفن : (پیش شماره شیراز: 071) - 32355987
شماره فکس: 32342007