شرح وظایف و خدمات:
1 -  مطالعه و برسی وضع شهرهای استان از نظر تاسیسات و تهسیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی شهر های استان
2 - همکاری با دفتر فنی استانداری به منظور تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین الویت های طرح های عمرانی در شهر ها.
3  -  برسی طرح های عمرانی شهرداری ها پس از اخذ نظر دفتر فنی به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح های که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرید
4 – مطالعه برسی در مورد منابع درآمد شهرداریها به منظور ارائه خط مشی اتخاذ روشهائی در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداریها و خود کفائی آنها
5 – نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی شهرها و عندالزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی سازمانی اجرائی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی
6 – بازرسی از اقدامات عمرانی در سطح شهرها و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذیربط
7 –  تعیین اولویت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات لازم
8 –  بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای شهر و پیشنهادت شهرداریها در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری
9 –  صدور دستورالعمل های لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد  هماهنگی در تهیه طرح های عمرانی از نظرمالی و اعتباری
10 –  جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه شوراهای اسلامی استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و بررسی گزارش های ارسالی شهرستان ها
11 –  انجام برنامه ریزی های سالم بمنظور ارتقاء روز افزون و بالندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا.
12 – تهیه و تنظیم پیشنهاد برنامه های آموزشی و آشناسازی اعضاء شوراها با وظایف و مسئولیت های قانونی خود و سایر مسائل مورد نیاز در جهت اجرای هرچه مطلوب تر وظایف و امور نظارتی مربوطه و ارائه ان به واحد مربوط جهت اجرا.
13 – بررسی و تنظیم برنامه آموزشی پیشنهادی و ارائه به واحد مربوطه به منظور آشنایی کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها با قوانین آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط به شوراهای اسلامی
14 – برنامه ریزی و پیگیری در جهت بر پایی همایش های استانی و شهرستانی با حضور اعضاء شورای اسلامی شهر و روستا به منظور تبیین سیاست ها و خط مشی های عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی خود.
15 – بررسی شکایت های واصله از شوراهای اسلامی و رسیدگی لازم مطابق قوانین و مقررات
16 – بررسی نیازهای مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آنها.
17 - نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهرداریها.
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است