باسمه تعالی
اطلاعیه خیلی فوری
به اطلاع همکاران محترم شهرداریهای استان می رساند :
دوره آموزشی مدیریت تاکسیرانی وپدافند غیر عامل درحمل ونقل عمومی که قبلا لغوشده بود درتاریخ های 4 و5 دی ماه (روزهای چهارشنبه وپنجشنبه ) راس ساعت 8 صبح درمرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان , واقع درشهرک گلستان ,فلکه دوم ,بلوار غدیر شمالی ,خیابان گل سرخ ,کوچه گل یاس  برگزار خواهد شد .
تاریخ انتشار اطلاعیه یکشنبه 98/10/1 ساعت 9/50 صبح
*********************************************************************************************************

باسمه تعالی

اطلاعیه خیلی فوری:
به اطلاع کارکنان محترم شهرداریهای استان می رساند :
دوره آموزشی کمیسیون ماده 5 شهرداریهای استان که قرار بود درتاریخ 28 آذر ماه (روزپنجشنبه ) برگزار گردد ,بدلیل نامناسب بودن شرایط جوی لغو وبه تاریخ دیگری موکول گردید که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
تاریخ انتشار اطلاعیه: دوشنبه 25 آذر ماه 98 - ساعت : 9/40 صبح
*********************************************************************************************************

باسمه تعالی -
اطلاعیه خیلی فوری

به اطلاع کارکنان محترم شهرداریهای استان می رساند:
بعلت شرایط نامساعد جوی وبارندگی درروزهای آینده , دوره آموزشی مدیریت تاکسیرانی وپدافند غیرعامل درحمل ونقل عمومی 
که قراربود درتاریخ های 19 و20  آذر ماه (روزهای سه شنبه وچهارشنبه ) برگزار گردد لغو وبه تاریخ دیگری موکول گردید.
تاریخ برگزاری دوره فوق متعاقبا اعلام خواهد شد.        ( واحد آموزش اداره کل امور شهری وشوراهای استانداری فارس)
تاریخ انتشار اطلاعیه ( یکشنبه 98/9/17) ساعت 13/45
باسمه تعالی 


به اطلاع شهرداران محترم استان میرساند:
دوره آموزشی آئین نگارش مکاتبات اداری (ویژه شهرداران استان ) درتاریخ های 27و28 شهریور ماه , روزهای چهارشنبه وپنجشنبه 
درمحل مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان ,واقع درشهرک گلستان,فلکه دوم -بلوار غدیر شمالی -کوچه گل سرخ ,کوچه گل یاس راس ساعت 8 صبح برگزار می گردد.
حضور شهرداران محترم دردوره فوق الزامی می باشد.                   
(تاریخ انتشار اطلاعیه 98/6/26 ساعت 8/30صبح)
*********************************************************************************************************

اطلاعیه آنی:
به اطلاع شهرداریهای محترم استان میرساند :
باتوجه به برگزاری ششمین جشنواره پژوهش ,آموزش ونواوری درمدیریت شهری وروستائی درآذر ماه سالجاری توسط سازمان شهردارهیها ودهیاریهای کشور لذاپیرو نامه شماره 19897 مورخ 98/6/14 سرپرست محترم دفترامورشهری وشوراها ی استانداری ,شهرداران محترم می بایست دستور فرمایند درصورت وجود پ
ژوهش ,پایان نامه ,ایده های برتر ونوآوری درحوزه های حمل ونقل ,محیط زیست(فضای سبز ,پسماند و......) باز آفرینی ,شهرسازی ومعماری ,فرهنگی واجتماعی ,اقتصاد شهری وسرمایه گذاری ,فناوری های نوین وIT قوانین ومقررات ومدیریت بحران ,تاب آوری ,ایمنی وآتش نشانی , تاتاریخ 98/6/20 طبق موارد خواسته شده درشیوه نامه ای که پیوست نامه فوق الذکر به شهرداریهای استان ارسال گردیده است تحویل اداره کل امورشهری وشوراهای استانداری نمایند.
لازم بذکراست براساس شیوه نامه ارسالی موارد مذکور می بایست ازسال 1392به بعد باشد.
تاریخ انتشار اطلاعیه 98/6/17 

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

اطلاعیه فوری:
به اطلاع کارشناسان فناوری اطلاعات شهرداریهای استان می رساند:
دوره اموزشی
SQL SERVER  بخش اول درروزهای دوشنبه وسه شنبه 11 و12 شهریور وبخش دوم درروزهای دوشنبه وسه شنبه 
25 و26  شهریور ماه راس ساعت 8 صبح درمحل موسسه فن آموز واقع در چهارراه پارامونت بطرف قصرالدشت روبروی کفش ملی -موسسه فن آموز - خانم رهسپار - 
تلفن تماس : 32304421
تاریخ انتشار اطلاعیه ( چهارشنبه 30مرداد98ساعت 11/12 صبح)
*****************************************************************************************************
اطلاعیه:

به اطلاع کارکنان محترم شهرداریهای استان میر ساند: 
دوره آموزشی 
حقوق املاک وثبت اسناد  درروزهای یکشنبه ودوشنبه  27 و 28 مردادماه  ساعت 8صبح درمحل مرکز علمی ,کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان برگزار می گردد.
کارشناسان هدف دوره آموزشی : کارشناشان حقوقی وقراردادها می باشند 

تاریخ انتشار اطلاعیه : 98/5/26    ساعت 11/30
**********************************************************************************************
اطلاعیه
به اطلاع کارکنان محترم شهرداریهای استان می رساند:
دوره آموزشی
مبحث 7 مقررات ملی ساختمان درروزهای 23 و24 مردادماه ( روزهای چهارشنبه وپنجشنبه )  ساعت 8 صبح 
درمحل مرکز علمی ,کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان  واقع درشهرک گلستان برگزار می گردد. 

کارشناسان هدف دوره آموزشی فوق :
کارشناسان فنی - شهرسازی  -عمرانی   می باشند.
حضور کارشناسان اعلام شده دردوره آموزشی الزامی می باشد..
(تاریخ انتشار اطلاعیه - 98/5/19 ساعت 12)
*********************************************************************************************

اطلاعیه : به اطلاع مسئولین محترم مالی شهرداریهای استان می رساند:
دوره آموزشی بودجه نویسی سال 99 درتاریخهای 16 و 17 مردادماه (روزهای چهارشنبه وپنجشنبه ) راس ساعت 8/30 صبح 
در
محل شهرداری اقلید برگزار می گردد. حضور مسئولین مالی شهرداریهای استان دردوره فوق الزامی می باشد.
تاریخ انتشار اطلاعیه : 98/5/12 ساعت 11/20 صبح 

**************************************************************************************************
اطلاعیه :
به اطلاع کارکنان محترم شهرداریهای استان می رساند :
دوره آموزشی
آئین نگارش مکاتبات اداری (گروه دوم ) درتاریخ های 14و15 مردادماه (روزهای دوشنبه وسه شنبه ) راس ساعت 8 صبح درمرکز علمی ,کاربردی  سازمان همیاری شهرداریهای استان برگزار می گردد./حضور به موقع دردوره آموزشی الزامی می باشد. تاریخ انتشار اطلاعیه -98/5/12 -ساعت 11/15 صبح
******************************************************************************************************
اطلاعیه :
به اطلاع کارکنان محترم شهرداریهای استان می رساند :
دوره آموزشی
حقوق شهروندی (گروه دوم )درتاریخ های نهم ودهم مردادماه روزهای  چهارشنبه وپنجشنبه راس ساعت 8 صبح درمحل مرکز علمی,کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان برگزار می گردد.
تاریخ انتشار اطلاعیه : 98/5/5 ساعت 11/30
*****************************************************************************************************
اصلاحیه :تغییر زمان برگزاری دوره آموزشی آئین نگارش مکاتبات اداری
به اطلاع کارکنان محترم شهرداریهای استان میرساند :
باتوجه به اینکه دوره آموزشی آئین نگارش مکاتبات اداری قراربود درتاریخ های 15و16 مردادماه (روزهای سه شنبه وچهارشنبه ) برگزار گردد. این دوره آموزشی ,به تاریخهای  14و15 مرداد (روزهای دوشنبه وسه شنبه ) موکول گردیده است .(
تاریخ انتشار اطلاعیه: 98/5/2 ساعت 14)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه.

دوره آموزشی اصول بودجه نویسی سال 99درتاریخ های 16و17 مردادماه   (روزهای چهارشنبه وپنجشنبه)
باهمکاری شهرداری اقلید راس ساعت 8/30صبح برگزارخواهد شد.
حضور مسئولین امورمالی شهرداریهای استان دردوره فوق الزامیست.)تاریخ انتشار:98/5/2ساعت 11صبح

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اطلاعیه فوری :
دوره آموزشی کمیسیون های شهرداری (ویژه دبیران  کمیسیون ماده 100) شهرداری های استان در تاریخ های 26 و 27 تیر ماه (چهارشنبه و پنجشنبه ) راس ساعت 8 صبح در محل مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان برگزار میگردد.
حضور  دبیران کمیسیون ماده 100 در دوره آموزشی الزامی میباشد.
ضمنا دوره آموزشی کمیسیون های شهرداری (ویژه دبیران  کمیسیون ماده 77 متعاقبا اعلام میگردد)

------------------------------------------------------

 
 
 

 
 
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است